Best Internet Concept of global business from concepts series

ULUSLARARASI İŞLETME ŞİRKETLERİ
Kuzey Kıbrıs 2005 yılında offshore şirketler yasasına kaldırıp yerine uluslararası işletme şirketleri yasasını yürürlüğe koyarak yurt dışında faaliyet gösteren şahıs ve şirketlerin Kuzey Kıbrıs’ı bir üs olarak kullanmalarına fırsat vermiştir. Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren uluslararası işletme şirketlerine birçok cazip avantajlar sunulmuştur. Uluslararası işletme şirketlerine sunulan başlıca menfaatler şunlardır;

  • Uluslararası işletmelerin, masraflar ve kanuni yıpranma payları düştükten sonraki net karları indirimli vergi oranlarında (%1) vergilendirilirler.
  • Uluslararası işletme şirketleri, yurt dışından sağladıkları ve transfer ettikleri para ve karlarını yurtdışına transfer edebilirler.
  • Uluslararası işletmeler ve bu işletmelerde çalışan personel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kambiyo yasalarına tabi değildir ve para transferinde bir kısıtlama yoktur.
  • Uluslararası işletme şirketlerinin temettü dağıtımından vergi alınmaz.
  • Uluslararası işletme şirketlerinin yurt dışına yapacağı telif hakkı, faiz ve diğer her türlü ücret ve hizmet bedelleri üzerinden gelir vergisi ve katma değer vergisi alınmaz.
  • Uluslararası işletme şirketleri hissedarları hisse devrinden dolayı herhangi bir vergi ödemez.
  • Uluslararası işletmelerin hakiki hissedarlarının adının emanetçi hissedarlar ile gizli kalması sağlanmaktadır. Ekonomiden sorumlu Bakanlığa, şirket ve şirketin hakiki hissedarları ile ilgili verilen bilgiler tamamıyla gizli kalır.
  • Uluslararası işletme şirketlerinin menkul kıymet satışı üzerinden elde etmiş oldukları karlar vergiye tabi değildir.

Harçlar

Uluslararası İşletme Şirketlerinin ödenmiş sermayesi 20,000 € (Yirmi Bin Euro)’nun altında olamaz.

Uluslararası İşletme Şirketlerinin başvurularında, 500€ (Beş Yüz Euro) başvuru harcı alınır.

Bu Yasa kuralları uyarınca ofis açmak veya ofis açmamak suretiyle faaliyet gösterecek Uluslararası İşletme Şirketleri 5000 € (Beş Bin Euro) İşletme Harcını Devlete ödemek zorundadırlar.( Tescil tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde daha sonraki yıllarda ise her takvim yılının en geç Ocak ayı sonuna kadar Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenir)

Yetkili Temsilci Atanması 

Uluslararası İşletme Şirketleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sakin, bir vekaletname ile şirketi temsil etme yetkisi onaylanmış, şirkete tebliğ edilmesi gereken tüm işlemlere ilişkin belgelerle herhangi bir bildirimi şirket adına kabul etmekle ve Bakanlığın talep edeceği tüm belgeleri sunmakla yükümlü, Gelir ve Vergi Dairesi tarafından ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bir murakıp/muhasip veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliğine üye bir avukat olması koşuluyla adı, soyadı, kimlik numarası ve adresini de belirtecek şekilde bir temsilci atamak zorundadır.

Ancak böyle bir temsilci atanamaması durumunda Uluslararası İşletme Şirketlerinin en az bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı direktör ataması gerekir.

Uluslararası işletme şirketleri kuruluş ile ilgili gerekli belgeler ve bilgiler için bizimle iletişim‘e geçin.