hamburg_port_elbe

GAZİMAĞUSA SERBEST BÖLGE ŞİRKET KURULUŞU

Gazimağusa’da yer alan Serbest Liman ve Bölge, her türlü ticaret ve yatırımlar için 103.000 m2’lik alanı kapsayan bir alandır. Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi orta doğu ve yakın doğu ülkeleri için üretim fırsatlarının yanında yabancı yatırımcılara transit ticaret için fırsatlar sunar.

Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de sağlanan belli başlı teşvikler;

  • Serbest Liman ve Bölge’deki faaliyet ve işlemlerden doğan kazançlar Kurumlar ve Gelir Vergisinden istisnadır. (Her türlü ticaret, üretim ve hizmet dahil)
  • Elde edilen kazanç ve sermayenin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan serbestçe ihracı yapılabilmektedir. (Serbest kar transferi)
  • Faaliyet ve işlemler gümrük vergisi ve diğer dolaylı vergilerden(KDV dahil) istisnadır.
  • Yabancı uzman, mühendis ve teknik personel çalıştırma olanağı verilmektedir.
  • Her türlü deniz teknesi bakım ve onarımı, her türlü imalat ve üretim, bankacılık ve sigortacılık hizmetlerini yürütme, eşya depolanması, bunların işlem görerek veya aynen başka ülkelere ihraç etme olanağı vardır. (Transit ticaret için uygun depolar ve ofisler mevcuttur.)
  • Sadece Posta Kutusu alıp faaliyetler ofis açılmadan sürdürülebilmektedir.

Gazimağusa Serbest Bölgesinde şirket kuruluş ile ilgili gerekli belgeler ve bilgiler için bizimle iletişim‘e geçin.