Muhasebe ve Vergi

Aylık gelir ve giderlerin takibi, Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesi, Sosyal Sigorta Yatırımları ve Takibi, İhtiyat Sandığı Yatırımları ve Takibi, Payroll,Bordro İşlemleri,Personel Kayıt İşlemleri.

Denetim

Bağımsız Denetim, şirketlerin ve kurumların mali tablolarının gerçek ve doğruyu gösterip göstermediği üzerinde hissedarlar ve devlet dâhil tüm kullanıcılarına rapor vermektir.(daha fazla göster)

Danışmanlık

Proje Yazılım Hizmeti (TC, AB ve DPÖ)
Proje Takip Hizmeti
Strateji: Stratejik Planlama, İhtiyaç Analizi, İş Planı, Fizibilite Çalışması, Yıllık Operasyon Bütçesi
(daha fazla göster)