Üyesi olduğumuz ACCA kurumunca belirlenen etik değerleri benimsemekteyiz;

Dürüstlük – tüm profesyonel ve iş ilişkilerimizde açık ve dürüst olmak

Tarafsızlık – profesyonel iş hayatında önyargı, çıkar çatışması veya görevi kötüye kullanmaya izin vermemek

Mesleki Yeterlilik ve Özen – profesyonel bilgi ve deneyimi hukuki ve anayasal çerçevede müşterilere sunmak ve iş hayatında uygulamak

Gizlilik – Müşterilerin tüm haklarının saklı tutulması

Profesyonel Davranış – profesyonel davranışın gerekliliğini kötüye kullanmamak